Разновъзрастова трета и четвърта подготвителна група „Смехурани“

 

Седмична програма 

 

Учителски състав                                                                                            

Учител: Петя Попова - 0878050030

Учител: Милена Раева - 0878050079

Пом. възпитател Еленка Георгиева - 0878050094

 

Деца в групата

Брой:24

1. Авва-Александра Росен  Панайотова

2. Авраам Данчев Чернев

3. Авраам Златков Митков

4. Алина Алексеевна Зайцева

5.Атанас Йосифов Атанасов

6.Василена Иванова Димитрова

7. Веселин Ангелов Михайлов

8. Галена Христова  Райкова

9. Давид Фанков Чернев

10. Енчо Илиянов Соколов

11. Ибрагим Магеттович Ндяй

12. Иван Димков Георгиев

13. Йордан Иванов Йорданов

14. Карина Росенова Чакърова

15. Лилия Томова Илиева

16. Марк Свен Комински-Щайгнер

17. Михаела Златева Райкова

18. Павле Метов Ангелов

19. Симона Радостинова Анчева

20. Сияна Данаилова Севова

21. Стефан Андреев Чернев

22. Стефания Георгиева Арабаджиева

23. Стойчо Йорданов Стратиев

24. Христо Данчев Михайлов

 

Свържете се с нас

Детска градина „Детски свят“

8253, с. Кошарица, ул. „Жельо войвода“ №6

Тел: 0893 303 785

Mail: cdg_detskisvqt@abv.bgФорма за контакт